RSN schouwt en begeleidt de rangering van alle types goederentreinen

RSN schouwt en begeleidt de rangering van alle types goederentreinen.

Uw goederentreinen klaar voor vertrek maar niet voldoende mensen beschikbaar om ze te schouwen? Doe dan zoals andere spoorwegbedrijven een beroep op RSN voor schouwingen of rangeringen. Onze wagenmeesters voeren een volledig technisch nazicht uit, zowel bij vertrek als bij aankomst.  Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor rangeerders om uw treinbestuurders te helpen bij rangeringen.

 

Goed gecontroleerd!

Uw goederentrein mag geen gebreken vertonen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Onze schouwers doen een technische keuring van uw trein, zowel bij aankomst als bij vertrek. We gaan nauwgezet na of de wagons voldoen aan de veiligheidsnormen (GCU vereisten), controleren de lading en kijken of er beschadigingen of afwijkingen zijn die een veilig transport in het gedrang brengen. Dat doen we aan de hand van de wagen- en gevaargoedlijsten. Alle opdrachten en gedane interventies en controles worden verwerkt, bijvoorbeeld in een app speciaal ontwikkeld voor wagenmeesters.

 

Rangeringen

Uw goederentrein moet zo kostenefficiĆ«nt mogelijk rijden. Daarvoor dienen treinsets vlot en betrouwbaar samengesteld te worden, waarna deze veilig en ongestoord met hun lading tot hun eindbestemming getransporteerd kunnen worden. 

Onze medewerkers helpen bij al uw rangeringen zoals het leveren en ophalen van wagons, het samenstellen van goederentreinen en het uitzetten van afgekeurde wagons. Waar nodig wordt een beperkte technische schouwing uitgevoerd alsook assistentie verleend bij het uitvoeren van een remproef.

Onze wagenmeesters en rangeerders zijn opgeleid en genieten jaarlijkse opfriscursussen. Bovendien worden ze regelmatig onaangekondigd geauditeerd door spoorwegmaatschappijen.  Vanzelfsprekend gaan onze mensen ook op de in de wetgeving voorziene medische controles.