Kwaliteit & Veiligheid

De betrouwbaarheid van een locomotief of goederenwagon is belangrijk om kwaliteitsvol en gedegen transport te kunnen garanderen. Wanneer door schade een lading niet of vertraagd naar haar bestemming gebracht kan worden, brengt dit niet alleen heel wat kosten met zich mee, maar ook heel wat ontevredenheid. 

Door geplande preventieve onderhoudsbeurten vermijden spoorwegondernemingen en wagoneigenaars ongevallen en beperken ze onvoorziene herstellingen. 

De normen die gelden voor onderhoud van wagons, locomotieven en wielstellen benadrukken exploitatie- en arbeidsveiligheid. 

RSN beantwoordt aan diverse Europese en nationale regelgevingen en kwaliteitsnormen: 

  • ISO 9001: Conform deze internationale kwaliteitsnorm standaardiseren we onze kwaliteitsmanagementsystemen en maken we de effectiviteit van onze bedrijfsprocessen meetbaar en controleerbaar. We focussen o.a. op het beheer van onze mensen en onze uitrusting en standaardiseren overleg, audits, controles en monitoring. 
  • Entity in Charge of Maintenance (ECM functie 4): RSN is gecertificeerd voor uitvoering van onderhoud aan goederenwagons, inclusief ketelwagons.  
  • VERS (VPI- EMG): Ons certificaat dekt werken aan goederenwagons  en ketelwagons, kleine revisies en werken aan wielstellen tot en met niveau IS2 (inclusief IS1, IL). 
  • GCU (General Contract of Use): Deze norm is een overeenkomst tussen spoorwegondernemingen en wagonhouders en reguleert herstellingen aan goederenwagons die op dat moment in beheer zijn van de spoorwegonderneming. Werken die in dat kader toegelaten zijn, voeren we uit op basis van de GCU. Grotere herstellingen dienen dan weer te gebeuren conform de VPI-EMG regels. 
  • VCA* Veiligheid: We beschikken over een veiligheidsverantwoordelijke. Risico’s en ongevallen worden geanalyseerd, we voorzien de nodige veiligheidsopleidingen, medische keuringen, PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen). 
  • EN 15085-2 lassysteem: We voeren eerder kleinere laswerken uit aan bijvoorbeeld wagons, maar voldoen ook aan de VERS-normering voor laswerken aan de mangaanplaten van de aspotten van wielstellen. Onze lassers beschikken over de juiste certificaten, onze lasprocédés zijn goed omschreven en we oefenen regelmatig controle uit op de werkuitvoering. 
  • NDT Railway / DIN 27201-7: Belangrijke vereiste voor het opsporen van scheurvorming in metalen onderdelen zoals wielstellen. Onze NDO-techniekers beschikken over de juiste certificaten; ook onze apparatuur en werkbeschrijvingen voldoen aan deze norm. 

Heeft u een vraag of  project?