Wisseling van een snelkoppeling op locatie

Wisseling van een snelkoppeling op locatie


Wanneer de snelkoppeling op de zijkraan van een wagon lek is op een chemische plant of raffinaderij, komt RSN ter plekke om deze te vervangen.

Onder onze opdrachtgevers bevinden zich ook raffinaderijen en chemiebedrijven. Op hun site rijden ketelwagons af en aan om producten te laden en te lossen. Wanneer de snelkoppeling op de zijkraan van de wagon lek is, komt RSN ter plekke om deze te vervangen.

Vooraleer onze mensen ter plekke kunnen komen, dienen we te beschikken over de nodige informatie om de werkzaamheden correct, veilig en snel te kunnen uitvoeren. Zo moeten we bijvoorbeeld weten of de wagon leeg of beladen is, en of deze al dan niet gereinigd is. Is de wagon niet gereinigd of beladen, dan dienen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen te worden, afhankelijk van het product, zoals het plaatsen onder sprinklers. Vervolgens komen onze mensen ter plaatse. Zij zijn uitgerust met de nodige beschermkledij, adembescherming en meetapparatuur. In ons magazijn beschikken we eveneens over diverse snelkoppelingen, zowel voor vloeistoffen als voor gassen, zodat die snel gewisseld kunnen worden. Na de wisseling van de snelkoppeling keuren onze mensen de wagon nog op eventuele andere gebreken en krijgen de schroefkoppeling en buffers nog een smering. 

De defecte snelkoppeling kunnen we bij ons reviseren voor eventueel hergebruik bij een volgende interventie. Kan deze niet meer hersteld worden, dan vragen we een nieuwe op.

We keep your trains rolling!

RSN voldoet aan diverse Europese en nationale regelgevingen. Onze opdrachtgevers vinden bij ons alle kennis, kunde en materialen onder één dak. We beschikken over de nodige kennis van producten en gevarengoed, hebben alle PBM-materialen in huis en de nodige wisselstukken in voorraad.

Onze mensen voeren jaarlijks meer dan 10.000 herstellingen uit aan wagons. We nemen elke uitdaging aan en werken zeer oplossingsgericht. Flexibiliteit is onze grootste troef! 

Met bijna 20 jaar ervaring brengen we uw goederentrein snel weer aan het rollen!